is toegevoegd aan uw favorieten.

Opstanding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORSPEL.

In liet kasteel te Panopha.

Prins Nekludoff is in het huis zijner tautos Sonia en Launi tijdelijk teruggekeerd, 011 mot dozo n.tar de kerk, tor gelegenheid van liet Paaschfeest.

In do kamer, waar 11 ij vroeger als jongeling loefde, zal hij don laatsten nacht doorbrengen, voordat hij naar zijn regiment aan de Turksche ^rons gaat.

Matrobla, do oude zorgzame dienstbode, die Dimitri als kind heeft gekend, beijvert zioli, dat hem niets zal ontbreken en hij zich in de kamer zal tlmis gevoelen, alsof hij die nooit verlaten heeft.

Matrena, hot hoofd van hot dienstpersoneel roept Katusclia, eone dor dienstbaren, die echter mot haar meesteressen mee is naar de kerk, 011 zolfs vergunning kreeg op den bok van het rijtuig mee te rijden. Uit bijzonder gunstbetoon aan de dochter van een varkonshoeder, heeft de jaloezie van de andoren opgewekt. Men weet wel, dat Katusclia niet voor gewone dienstbode, maar voor kamenier zou worden opgeleid, doch als 't op deze manier voortgaat, zal zij weldra een jonge dame zijn en zich boven allen stellen.

De mis is geëindigd en de geloovigen verlaten de kerk onder het jubelgezang „Christus is opgestaan!" Matrobla ziet door het venster de menigte gaan en het rijtuig der familie naderen, waarom zij zioli liaast hare meesteressen en Diniitri Nekludoff te ontvangen. Matrena steekt den saniovar ') aan, luistert naar het

0 Russische waterketel.