is toegevoegd aan uw favorieten.

Opstanding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom zou /.ij dan ingesteld zijn en reolit van bestaan hebben?... wordt gevraagd:

Wel, ten believe van de eerste standen der maatschappij, waartoe hij, Nekludoff, ook behoort !

Zijn opvatting moge als theorie nieuw zijn voor dezen of genen, de prakt ijk is ieder bekend. De rechtbanken zijn ingesteld om de maatschappij te onderschragen, en daarom worden allen vervolgd en govounisd die beneden haar peil zijn, terwijl zij, die zich daarboven gevoelen, de maatschappij tot zich trachten op te heffen.

Ignaty Nikiphorowitch, Nekludoff's zwager, bestrijdt dezo stelling en noemt 't den plicht der rechtbank de misdaad te voorkomen, want anders zou 't zeker het best wezen, ieder maar dadelijk dood te schieten.

„Dat zou wreed zijn", meent Nekludoff, doch doeltreffend tevens; wat nu gebeurt is ook wreed, maar mist het doel. Hij heeft een rechter, met veel omhaal van woorden een jonge vrouw hooren veroordeelen, wier toestand bij ieder eerlijk mensch het grootste medegevoel heeft opgewekt.

Ignaty en Natacha (diens eclitgenoote en Nekludoff's zuster) ziin door den loop van het gesprek onaangenaam aangedaan en nemen afscheid, in hetzelfde oogenblik dat Missy binnenkomt.

Goed.'dat zij komt, Nekludoff moet haar noodzakelijk en ernstig spreken. Hij is er op gesteld, dat 1111 zij beiden nog vrij zijn, Missy wetc, dat hij in eigen oog geen eerlijk man meer is. De laatste drie uren is 1 ïij ten prooi aan wroeging, beleedigd rechtsbegrip en aangeboren trots, en gevoelt hij zich onmachtig tegenover de groote fout van ziin leven.

Missy hoort hem met de meeste verwondering aau, en wil weten welk geheim hem zóó drukt.

Waarom? Waartoe? Missy zou hem niet begrijpen; daarvoor is zij te jong en te rein.

In zijn onrust heeft Nekludoff óók aan haar gedacht, en 't zijn plicht gevoeld haar te waarschuwen