is toegevoegd aan uw favorieten.

Opstanding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en tc zeggen, (lat lii.i onwaardig is haar echtgenoot te worden, en haar vergiffenis te vragen voor het verdriet liaaa' aangedaan. Missy vraagt niet meer; zij zal wachten tot lii.i tot haar terug komt,... al gevoelt zij in dit oogenblik hem voor altijd te verliezen. Zij geeft Nekludoff zijn woord en den verlovingsring terug, in de hoop dat hij zich eens gerechtigd zal achten, lx'ide liaar terug te brengen.

DERDE BEDRIJF.

In <lc gevangenis.

Een groote zaal; rechts op den achtergrond de door traliewerk afgesloten gemeen schappelijke slaapzaal.

Vele gevangen vrouwen zijn bijeen, waaronder Maslowa en Fedosia.

Ieder heeft, hare grieven en kuit zieli daarover uit. Ook Maslowa blijft het een raadsel hoe zij, die weet niets misdaan te hebben, is veroordeeld kunnen worden.

Een oppasser brengt Maslowa een pakje, dat Madame Kataiew (Maslowa's meesteres in het beruchte huis) voor haar heeft afgegeven, en een doos sigaretten bevat met twee roebels vijftig kopeken in geld.

De sigaretten smaken goed en Korableva, de oudste der vrouwen, die vergunning heeft drank te verkoopen, is natuurlijk dadelijk bereid in de behoefte te voorzien. Fedosia raadt Maslowa liever thee te drinken dan brandewijn, welke haar te veel opwindt. Maslowa herleeft als het ware na het gebruik van een paar glaasjes, en vertelt van den heerlijken tijd, toen zij nog in weelde leefde, en allerlei gemakken en genoegens haar ten dienste stonden.