is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora der Rijnstreek om Boppard, en Iberis Boppardensis Jord.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d«ze zaraelsoort I. intermedia (Koeh) noemen. Jordan nu komt hiertegen op; volgens hem mag men met soorten niet te werk gaan zooals met geslachten : „L'espèce correspond a un type immuable, a une idéé distincte, realisée sous une forme qui lui est spéciale, tandis que le genre exprime simplement le point de vue d'après lequel nous saisissons les rapports des espêces" etc. (wij schrijven 1847). Hij gelooft derhalve niet aan een évolutie : „fonder un système sur 1'unité radicale et absolue de tous les êtres en ne voyant dans leur diversité qu'un simple etfet d'une évolution dans 1'unité, c'est lui donner pour base une absurdité non moins palpable que celle qu' itnplique la négation de 1'ordre on de la loi d'unité dans 1'univers." Rassen erkent hij dus ook niet: „considérer... comme des variétés. .. des formes reconnues constantes et limitées, c'est la un véritable contre-sens."

Wanneer wij J o r d a n 's wijze van soortsonderscheiding beoordeelen, moeten we deze zijne opvatting in het oog houden. Ieder constant verschil is hem voldoende voor soortskenmerk ; immers, wanneer men alleen „des caractères bien tranchés" hierbij mocht gebruiken, dan zoude de appreciatie van soorten ten slotte afhangen van ons waarnemingsvermogen en van onze meerdere of mindere oplettendheid.

Volgens deze opvatting scheidt hij Koch's I. intermedia weder in 4 soorten, waarvan ons voornamelijk I. intermedia Guers., I. divaricata Tausch en I. Boppardensis Jord. interesseeren. I. divaricata (groeiplaats Triest) is door hem niet gezien, maar naar de beschrijving van Tausch houdt hij ze voor eene afzonderlijke soort. I. intermedia Guers. kent hij van exemplaren van Rouen, I. Boppardensis Jord. omvat de Iberis exemplaren van de Alteburg in Boppard. Zijne beschrijvingen zijn zoo stelselmatig ingericht, dat eene vergelijking zeer gemakkelijk is. Het verschil ligt voornamelijk in de vrucht, en wel speciaal in de lobben der vleugels, vervolgens in eenige andere organen. Wij moeten hierbij in aanmerking nemen, dat ook de algemeen erkende soorten van Iberis naar dezelfde soort van kenmerken