is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora der Rijnstreek om Boppard, en Iberis Boppardensis Jord.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het rijksherbarium te Leiden zijn exemplaren van I. intermedia Guers. (Konen), I. divaricata Tausch (Triest; niet van Sieber), en I. Boppardensis Jord. (Boppard). Zelt heb ik materiaal van de laatste soort verzameld, waaronder ook eenjarige plantjes (tig. la), die voor zoover ik weet, nog nergens afgebeeld zijn. Uit dat materiaal blijkt, dat de doov.lordan opgenoemde verschillen over 't algemeen bestaan, doch niet zoo standvastig zijn als men uit de minutieuse beschrijving zou mennen te mogen opmaken. Uit fig. 2 kan men bv. zien hoe de vrucht van I. Boppardensis varieert; doch is een hoofdvorm zeer goed te onderscheiden, hetgeen uit een partijtje toegezonden rijpe vruchten wordt bevestigd (fig. 2e). \ an de verschillen, opgesloten in de opgaven 1, 9a, 10, 12 en 13 is mij niets of weinig gebleken; maar mijn materiaal aan 1. Intermedia (Kouen) wus klein, terwijl Jordan zegt, talrijke exemplaren te hebben gehad. 11 is voor I. Boppardensis zeer kenbaar; de bladen van I. Boppardensis zijn smal lijn-lancetvormig, (± i-i der lengte), die van I. intermedia soms zeer breed der lengte); 2-8 leveren het grootst verschil.

De vruchtjes van I. Boppardensis zijn over het geheel kleiner dan die van I. intermedia; van beide is het eigenlijk vruchtgedeelte rond-eivormig; doch bij I. Boppardensis \olgt de smalle vleugel die ronding van beneden het midden tot halfweg midden en top, waar liij in twee korte (1s — '/■» van het geheel), recht opstaande of weinig divergeerende spitse tanden overgaat, waarvan de uiteinden op kleineren afstand van elkaar liggen dan de vleugel aan de stijlbasis- en a fortiori de vrucht breed is; de inham tusschen de tanden is klein, rond of deltavormig met scherpen top- (eigenlijk basaal-) hoek, en wordt door de min of meer met den vleugel vergroeiden stijl door midden gedeeld. Maar zooals gezegd is, varieert de vrucht van I. Boppardensis; in het exemplaar van K o c h (fig. 2b.) is zij grooter, maar de vorm blijft rond en de vleugel is tot 2 kleine porrecte tanden beperkt; in het ex. B ogen-

fa a r d (fig. 2c.) zijn de kleine smalle tanden vrij sterk divergeerend;