is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora der Rijnstreek om Boppard, en Iberis Boppardensis Jord.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze streek de eenige groeiplaats. Daar Reichenbach (Ic. 419U bis) voor I. divaricata eene vrucht vun I. Boppardensis afbeeldt, Jo rdan haar niet gezien, dus ook niet afgebeeld heeft, plaats ik haar in fig. 4 naast de andere. In Hoeker en Jackson's Index Kevvensis (1893) zijn ook I. Timeroyi- en I. collina Juni. onder I. intermedia Guers. geplaatst, als synoniemen; geen van beide zijn in het herbarium vertegenwoordigd; volgens Jordan's beschrijving hebben beide lijnlancet vormige, zoo goed als gave bladen, en verlengden vruchttros, door welke kenmerken de intermedia-groep zich juist kenmerkt; naar zijne vruchtafbeeldingen te oordeelen, nadert I. Timf'royi tot I. intermedia, t. collina tot I. divaricata.

Of' nu genoemde wormen, speciaal I. intermedia (type Ilouen), I. Boppardensis en I. divaricata, als afzonderlijke soorten, ondersoorten of varieteiten moeten onderscheiden worden, hangt samen met de waardeering der kenmerken bij de overige Iberis-soorten. Be voornaamste soortskenmerken zijn: het al of niet verlengd zijn van den vruchttros, de vorm der bladen en die der vruchtdeelen. Wij kennen nu I. intermedia Guers.; I. linifolia L. verschilt van haar door niet of weinig verlengden vruchttros, smal lijnvormige bladen, en kleine rondachtige vrucht met teruggebogen vleugeltanden. Duidelijk van beide onderscheiden is I. umbellata L. (fig. 5a), door haren niet of weinig verlengden vruchttros. hare breed-lancetvormige bladen en de vrucht met zeer groote vleugellobben, waar de stijl, die een duidelijk tweelobbigen stempel heeft, nog een eind boven uitsteekt. Ook I. saxatitis L., I. sempervirens LI. Amara L., I. pinnata Gouan., enz. zijn typische soorten; met hen kunnen de Iberis-vormen van Boppard en Triest ten opzichte van I. intermedia Guers. niet gelijk gesteld worden. Doch nu komen de species minores: I. Prostii- en Violeti Lor. et Dur., I. hortensis- en amoena Jord., I. panduraeformis Pourr., I, bicolor llchb., en vele andere. Wanneer men uit de dwerggroep van I. spathulata Berg, I. granatensis Boiss., I. Pruiti Tin , I. nana A!l. I. Candolleana Jord., I. Tenoreana D.C., 1. Aurosica