is toegevoegd aan je favorieten.

Paul en Virginie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oen woelige dag, de dood daarentegen is de nacht die rust brengt. De dood wiegt zachtkens alle krankheden, alle smarten, alle vrees en onrust in slaap. Zij die gelukkig schijnen, hebben dat geluk duur betaald; den rijkdom met hunne gezondheid, het zoo zeldzaam geluk van bemind te worden met duizenden opofferingen en bij het einde van een leven dat gewijd was aan anderen, zien zij zich vaak omringd van valsehe vrienden. Virginie is echter tot het laatste oogenblik toe gelukkig geweest. Toen zij

Het eerste wat wij zagen was virginie s njt..

bij ons was vond zij dat geluk in de uwe onverschrokken pogingen om haar te schoone natuur; van ons verwijderd vond redden, spraken haar van die liefde. Door zij het in de deugd. Zelfs op het oogen- de herinnering aan de onschuld van haar

blik dat wij haar zagen sterven, was zij nog gelukkig want alles sprak haar \an de groote liefde die wij allen voor haar koesterden;

cn het strand

dat zij vol wanhopige menschen zag, wanhopig wijl zij haar moesten verliezen, cn