is toegevoegd aan uw favorieten.

Paul en Virginie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZOOEVEN VERSCHEEN :

Physical Culture

De Verzorging van het Uiterlijk Voorkomen.

Volgens de moderne Amerikaansche methoden bewerkt door

Dr. A. K. W. ARNTZENIUS. -

Toegelicht met ruim 100 Illustraties. Prijs f_ 3. • Gebonden t_ 3.50.

PROSPECTUS.

Alsof het Uiterlijk Voorkomen niet van even groote beteekenis ware

als de gezondheid zelve, zoo behandelt de geneeskunde alles wat daarop

betrekking heeft als quantité négligeable, als dingen die niet waard zijn wetenschappelijk besproken te worden of voor geneeskundige behandeling vatbaar te zijn. De onvermijdelijke gevolgen daarvan zijn aan . h i . tal van uie

deneenen kant , .

dat het naar hulp uitziende publiek baat zoekt bij waardelooze maar des te duurder geheimmiddelen en nieuwe

preparaten van de chemische industrie en dat men aan den anderen kant er zich maar kalm in schikt dat er

inderdaad geen vertrouwbare middelen

KWdlCll iiivi

eenige kansop een goeden uitslag testrijden.

Welnu, in de laatste jaren zijn in het land, waaraan de toekomst behoort, in Amerika inderdaad

geniale en door talrijke bewijzen gestaafde beproefde methoden in het leven ge-

i-nonpn tnt hot

jff" z!in' e" wegnemen of

het toch ook Oogenmassage. verbeteren van

onmogelijk dje gebreken

van het Slijk voorkomen. De verzorging van de uiterlijke hoedanigheden van het lichaam (de z.g. physical culture) bestaat aan gene zijde van den oceaan al reeds in een door honderdduizenden als doelmatig bewezen uitgeoefende kunst en is zelfs tot een echte wetenschap op ervaring gegrond verheven, op wier resultaten de wetenschap met