is toegevoegd aan uw favorieten.

Paul en Virginie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbazing neerziet, doch waarvan de methoden in Europa ten eenemale onbekend gebleven zijn. Het streven om aan het geheele organisme een solide en symmetrische ontwikkeling te geven, wordt in Amerika op opvallende wijze overal bevorderd, zoodat het geen wonder is, dat de Amerikaansche vrouwen door hun slanke gestalte, hun frissche gelaatstint, hun gezond en bloeiend voorkomen, de Europeesche vrouwen den loef afsteken. Amerika is een reusachtige werkplaats voor vrouwelijke schoonheid en niet alleen wordt aan de lichamelijke ontwikkeling der dames zooveel ten koste gelegd, doch hetzelfde geldt ook voor de heeren. Al het andere nu nog daargelaten, dan moet de verzorging volgens de Amerikaansche methode van het haar, van de

ZfcNlUh, uaiwi]

thans het Nederlandsche publiek aanbieden, geeft eene nauwkeurige beschrijving van deze methoden, welker deugdelijkheid ten volle bewezen is. Elke man of vrouw kan ze zonder eenig geneesmiddel,zonder toestellen, apparaten en dergelijke toepassen.

Zoo worden onder meer methodes aan¬

gegeven tegen het uitvallen der haren, de verzorging van de oogen, de ooren, de kin, de neus, de lippen, magerheid, vetlijvigheid, hooge schouders, lichaamsgebreken, aderspatten, voetzweren, winterhanden en -voeten, walgelijke kwalen, zweeten, oprispingen in den maag, gebreken van de stem, het ademhalen, het snorken, verstoptheid van de neus, gezwollen amandelen, adenoïde vegetaties, nerveusiteit, keelaandoeningen, heeschheid, slecht spreken, blozen, knipoogen, nagelsbijten, verkeerde gewoonten, trekkingen in het gelaat, schrijfkramp, piano- en vioolkramp, hardhoorigheid, gracieuse bewegingen, de verzorging van de tanden, handen en voeten, het haar, de wenkbrauwen, veerkrachtigen gang, de moderne verzorging der borsten, van huid en teint, zomersproeten, plooien en rimpels, vrouwelijke baard, enz. enz.

De prijs van dit degelijke, fraai uitgevoerde werk, dat geschreven is door een bekend medicus, en geïllustreerd met circa 100 platen is slechts f'i— of in fraaien baud ƒ 3.50.

Uitgave van J. C. DALMEIJER te Amsterdam en voorhanden bij alle boekhandelaren. Waar niet voorhanden volgt franco toezending door den uitgever na ontvangst van het bedrag per postwissel.

stem, van de spraak, van de

oogen enz. enz. voor mannen van bijna nog grooter waarde zijn dan voor vrouwen. En zou b.v. het Delsartesysteem, waardoor men een gemakkelijken, zwevendenentoch

krachtigen gangkrijgtvan minder belang zijn voor heeren dan voor dames?

Het werk van Dr.gebhardt en Dr. Arnt-

Methode om hals en nek te verfraaien.