is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaste planten voor den tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen Levensverzekering-Maatschappij verstrekt vol lediger inlichtingen omtrent den aard liarer beleggingen dan de UTRECHT*, Leidsche Straatweg te Utrecht en 28 Boulevard du Nord te Brussel. Voor liet i IIFPFNTFN verdient zi' dan ook

sluiten van "IJl het volste vertrouwen.

Goedkoope geïllustr, Land- en TuinbouwBibliotheekvan De Veldbode

Vaste Planten

voor den tuin

door

S. Bleeker

Directeur der G. A. Van Swieten-Tuin bouwschool te Frederiksoord

Uitgave Leiter-Nypels, Maastricht. Dc deeltjes kosten naar ketize 1 ex. f 0.15, 10 ex. 1.20, 25 ex 2.75, 50 ex. f5, 100 ex f9, 500 ex. f40