is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaste planten voor den tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schutblaadjes honden ze dan in dien stand. Fraai is vooral de Physostegia virginica alba, met zuiver witte bloemen.

0. Ecliinops Ritro (Composieten), blauwe Kogeldistel,

0.80 1 M. Een overblijvende distelsoort voor onze tuinen (fig. IOi, die op rabatten eene aangename afwisseling vormt. De blauwviolette, bolvormige bloemhoofdjes, welke in Juni verschijnen en door stevige stelen worden gedragen, vormen ook geschikt materiaal voor bloemvazen. Men kan ze als stroobloemen drogen en voor winterbouquetten gebruiken. Bloeit langen tijd;

gemakkelijk te KweeKen gewas.

10. Eryngium alpinum. Urnhfl/i/ireii (scliermbloeniigen),alpen Kruisdistel, 80 c.M.—1.20. M. Wat we van de vorige plant schreven, geldt nog in hoogere mate van dit siergewas. Reeds de bij ons in de duinen groeiende zeekruisdistel (E. maritimum) trekt door haar eigenaardige bloeiwijze ieders aandacht. Veel sterker is dit bij de gekweekte soorten, waarvan de alpinum een der fraaiste is. [)e kleine onbeduidende bloemjes staan, als bij composieten, in hoofdjes, deze zijn echter omgeven door een dichten krans van blauw-violet gekleurde, metaalachtige schutbladeren (omwindsel), waardoor de bloemtakken groote sierwaarde verkrijgen. Deze kunnen ook gedroogd worden, ze vormen prachtig materiaal voor groote bloemvazen en blijven lang goed. De E. planiim (fig. 11), vormt tallooze kleine, blauwe hoofdjes.

Bij de E. giganteum (Ivoordistel) zijndeoniwindselbladeren zilverwit.

11. Funkia subcordata (japonica), Liliacceën, 50 S0 cM. Funkia is een oud plantengeslacht, dat veel in onze tuinen voorkomt. De soorten vormen deels fraaie sierbladplanten, deels blad- en bloemplanten. Funkiaglauca brengt groote staalblauwe- F. ianonica aureo var-

iegata geelachtige- en F. lancifolia //. Eryngium pianum.

albo marginata wit gerande bladeren.

F. subcordata grandiflora geeft 70 c.M. lange, welriekende, witte bloemtrossen. Deze Funkia's houden van een vochtigen, voedzamen bodem.

12. Gaillardia grandiflora, Composieten, 60—80 c.M. In Engeland en Duitschland zijn deze planten zeer gezocht, bij ons treffen we ze minder aan. Ze doorstaan gewoonlijk onze winters, vooral op vochtige plaatsen, slecht. Men kan ze gemakkelijk uit zaad verkrijgen; vroeg en onder glas gezaaid, bloeien ze nog 't zelfde jaar. Er komen vooral hybriden (fig. 12) van voor, ze "zijn dikwijls 2 tot 3 kleurig: geel, bruin en rood. De bloemen zijn langgesteeld. Men snijdt ze eind September bij den grond af en dekt ze 's winters met dennen takjes.