is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaste planten voor den tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!

I

22. Paeonia officinalis, Raiiunculnceei',i, gewone pioenroos,

70 00 c.M. Men vindt deze sterke, vaste planten in tal van oude tuinen; vele boerenhofsteden zijn er mee getooid. Ze brengen begin Juni zeer groote, donker purperroode bloemen voort. Maar al te dikwijls worden bladeren en bloemen staande gehouden door een kwartsmand, zonder bodem. Ze vormen dan echte schilders tafereeltjes. Veel fraaier zijn de talrijke variëteiten en hybriden van P. chinensis (fig. 10). Die bloeien in Juli, elke bloemstengel draagt gewoonlijk meerdere bloemen. Deze zijn los van vorm, welriekend en komen in talrijke zachte kleuren voor. Ze vormen prachtig materiaal ter vulling van groote bloemvazen. Pioenen houden van een voedzamen, niet te drogen

bodem. Ze zijn het fraaist nadat ze verscheidene jaren hebben

vastgestaan. Men scheure ze dus niet te dikwijls. Pioenen moeten reeds eind Atig. of begin Sept. geplant worden

23. Papaver orientale, Papaveracecën,

overblijvende of Oostersche klaproos, 1 M. Weinig verspreide, doch bijzonder geschikte plant om vóór en tusschen heestergroepen te poten. De groote, langgesteelde, veelal schitterend gekleurde bloemen, zijn in de groote steden, in Juni, zeer gezochte snijbloemen voor vazen.

Door het gommen der bloembladeren, voorkomt men het spoedig uitvallen. De kleur der bloemen wisselt af van geel tot oranjegeel, licht- tot donkerrood.

24. Phlox decussata hybrida, Polemoniaceecn, Herfstsering, 50 c.M 1 M. Hoewel de naam van deze sterke

plant aan een herfst- 10. Paeonia chinensis.

bloeier doet denken,

moeten we hem tot de zomerbloeiers rekenen. Ze brengen van Juli tot September eindelingsche pluimen van vrij groote, witte, rose, lila- of roode bloemen voort in tal van kleurschakeeringen. Zeer opvallend zijn de helderroode verscheidenheden Coquelicot en Etna en de witbloemige dwerg Tapis blanc. Voorjaarsstekken leveren tegen 't najaar lage, bloeiende pot- of perkplanten. In ons land is ook veel verspreid de Phlox suffruticosa snowdown, deze wordt niet hooger dan 50 c.M., brengt glimmend, groene bladeren en zuiver witte bloempluimen voort.