is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaste planten voor den tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25. Spiraea Aruncus, Rosatvctn. 1.50 2 M. (fig. 17). Als deze plant meerdere jaren heeft vastgestaan in een hunnisrijke bodem, vormt 7e in den bloeitijd, Jnni Juli, een majestueus gewas, dat aller aandacht zal trekken. Ze brengt behalve zeer forsch ontwikkelde driewerf geveerde bladeren, meterlange, witachtige bloemplnimen voort. Sierlijk is vooral ook de fijnbladerige Sp. A. Kneiffi. Voor halfbeschaduwde, vochtige plaatsen kunnen we ook aanbevelen de Sp. gigantea, die tot 3 Meter hoog wordt en roseachtige bloemtuilen voortbrengt.

r.

17. Spiraea Aruncus.

Herfstbloeiers (Sept. Oct.).

1 Anemone japonica, Ranunculaceeën. 70 c.M. 00 c.M. Janansche Anemoon. In de laatste jaren zijn van deze gemakkelijk te kweeken plant fraaie variëteiten in den handel gekomenZe Woeien in eiken humusrijken grond, op beschaduwde zoowel als op zonnige plekken. De oorspronkelijke soort heeft vuilrose bloempjes. A. j. coupe d'argent brengt halfgevulde zuiver witte A. i. rosea superba, helder rozeroode, A. J. Lady Ardilaun zeer groote witte en A. j. Whirlwind dubbele witte bloemen voort. Men moet de planten des winters met turfmolm of blad bedekken. Er worden jaarlijks nog nieuwe var. in den handel gebracht.

2 Aster Amellus, Composieten, Herfstaster, 50 1.50 M. Van de oude kleinbloemige Herfstasters komen jaarlijks nieuwe variëteiten en hybriden in den handel (fig. 18). Men bezit er reeds met vrii groote bloemen in heldere kleuren. Het zijn sterke planten, die gewoonlijk reeds in Augustus beginnen te bloeien en daar-