is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaste planten voor den tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mee voortgaan tot de vorst er een eind aan maakt. Ze komen uit tal van soorten voort als: Amellus, cordifolius, ericoides, Novae-Angliae, Novi-Belgii. Fraai zijn A. Amellus bessarabicus met

groote donkerblauwe bloemen, wordt slechts 50 c.M. hoog; A. Maacki, 45 c.M. met lielderbl. bloemen. Aanbeveling verdient ook de iets vroeger bloeiende lage, donkerblauwe soort A. ibericus Ultramarin.

3. Chrysanthemum indicum, Composieten, Herïstchrysant,

70 c.M. 1.20 M. De Herfstchrysanten zijn niet alleen zeer gezochte planten in China en Japan, vanwaar ze afkomstig zijn, maar ook in Engeland, Frankrijk, Duitschland, terwijl ze bij ons steeds meer in aanzien komen. De meeste verscheidenheden bloeien echter eerst in November, terwijl ze onze nachtvorsten niet kunnen doorstaan. Men kweekt ze dus in pot en laat ze in de kas of oranjerie bloeien. De kweekers zijn er echter voortdurend op uit, variëteiten te winnen, welke van eind Augustus af onze tuinen zouden kunnen versieren. Onder den naam van Jardin des plantes is in ons land vrij algemeen een geel- en een

IS. Bouquct van Herfstasters.

witbloeinige verscheidenheid verspreid. Enkele kweekers bieden verder nog aan een kleinhloemige rose — rosea een roodachtige Ruby king — en een hooggele — Flora — ln Frankrijk, met zijn veel gunstiger klimaat, worden een zeer groot aantal variëteiten, geschikt voor den tuin, aanbevolen. Deze hebben voor ons land slechts waarde als potplant.

4. Pyrethrum uliginosum, Composieten (Chrysanthemum uliginosum), sterke najaarsbloeier, die in Sept.-October zich overlaadt met pluimen van witachtige bloemhoofdjes (fig. 19).

5. Rudbeckia speciosa, Composieten (R. Newmanni), 40 60 c.M. Mooie plant met ruw behaarde bladeren die van Augustus af zich tooit met 50 c.M. lang gesteelde, donkergele bloemhoofdjes, met een bijna zwart hart. Beste snijbloem.

R. laciniata goldball kan tot 2 M. hoog worden en tooit zich met langgesteelde, goed gevulde, gele bloemhoofdjes.

R. purpurea (Echinacea purpurea) vormt een I tot 1.50 M. hooge, krachtige plant, die zeer eigenaardig gekleurde — licht