is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaste planten voor den tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jes wiens halmen van onderen, twee tot driemaal boven elkaar, knolvormig verdikt zijn. Om langer van 't sierlijk blad te kunnen profiteeren, moeten de bloemplnimen, dadelijk bij haar verschijnen, worden verwijderd.

5. Bellis perennis flore pleno, Composieten. Dubbel Madeliefje. Dit lieve bloempje onzer graslanden is ook een zeer gezocht plantje voor randen en voorjaarsperkjes. Men kan uit zaad zeer mooie grootbloemige verscheidenheden verkrijgen. Om mooi te blijven, moeten ze echter jaarlijks worden gescheurd en verplant; alleen in voedzame, vochthoudende gronden zullen ze tot volle ontwikkeling komen. Er bestaan lage, kleinbloenuge en vrij groote, tot 30 c.M. lang gesteelde, zoogenaamde reuzenbloeinigen, in kleuren van zuiver wit tot donkerrood (fig. 2, pag. 3).

0. Cerastium tomentosum, Caryophyltaeet hl (Muurachtigen). Zilverachtige hoornbloem, 15 30 cM. Viij veel voorkomend plantje met liggende stengeltjes, dicht bezet met smalle, zilverwitte blaadjes, terwijl ze in Juni Juli zich tooit met witte bloem-

12' Arabis alpina flore pleno.

schermpjes. Aanbeveling verdient vooral de soort Bibersteinii, die gemakkelijk uit zaad kan worden verkregen.

T. Dianthus plumarius, Caryophyltaeetën. Grasanjer, 20 40 cM I)e grasanjer levert een zodevormende plant zonder beblader'de opgaande stengels, die zich kunnen vertakken. In Juni verschijnen uit de bladerrozetten tot 40 c.M. langgesteelde bijschetmen, bezet met vrij groote bloemen, wier bloemblaadjes gewoonlijk veelvuldig zijn ingesneden en aan het eind der plaat donker zijn gevlekt. Er bestaan éénjarige- wit- rose- lila- en gevuldbloemige verscheidenheden. In ons land zijn daarvan vooral verspreid de gevulde, wit-bloemige D. pl. Mrs. Sinkins en de verbeterde vorm Artis of sneeuwbal. Nog meer geschikt voor randen en gazons zijn de zeer lage, bepaald grasachtige soorten, Dianthus caesius met half gevulde, licht rozeroode bloemjijes en de suavis met kleine, zuiver witte bloeni|jjes. Deze soorten laten zich nog kort voor den bloeitijd, bijv. in Mei, scheuren.

8 Erigeron speciosus, Composieten, 50 70 cM. Fijnstraal, aldus genoemd omdat de straalbloen^jes bijzonder smal entijn