is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaste planten voor den tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV angularc is eene zeer fraaie soort of variëteit met bijzondere zachte, donkergroene, dubbel geveerde bladeren, wier blaadstelen sterk met bruinachtige schubjes zijn bezet. Moet 's winters gedekt worden.

Scolopendrium vulgare, Hertstong tongvaren 20 40

c.M. Geschikte soort voor beschaduwde, steenachtige plaatsen. Heeft gaafrandige, min of meer gegolfde, langwerpige bladeren.

Bij de variëteit undulatum is de rand sterk gegolfd, bij de crispum zelfs gekroesd.

Struthiopteris germanica, komvaren, SO 1.23 M. Mooie, groote varen, die komvormig groeit, zich sterk met behulp van wortelstokkeu, voortplant. Heeft geveerde tot dubbelgeveerde bladeren.

♦ ♦

*

7. Geranium sanguineum, Geraniaceeën, bloedroode ooievaarsbek, 15 35 c.M. Kruipend plantje, dat zich van Juni af tooit met bloedroode bloempjes; ook de var. album verdient aanbeveling. „ ,

8. Heuehera sanguinea, Saxifrugecën (Steenbreekachtigen), 40 50 c.M. Brengt in Juni, Juli, allerliefste trosjes van bloedroode bloeniies voort. Aanbeveling verdient een zaaisel te maken van H. s. hybrida. Deze leveren reeds in het 2de jaar volop bloemtrosjes in talrijke kleurtjes als wit, rozerood, donkerrood met tal van tusschenkleuren. Vraagt half schaduw.

0. Phalaris arundinacea variegata, Gramineeïn, Bont rietgras,00 S0 c.M. Hoewel de gewone soort op moerasachtige plaatsen voorkomt, ontwikkelt de bontbl. varieteit zich uitstekend op beschaduwde, droge plaatsen. Het vermenigvuldigt zich zeer sterk. In vochtige humusrijke gronden vormt het een zeer lastig onkruid.

10. Primula elatior, Primulaceeïn (Sleutelbloemigen) Gewone Primula veris of tuin-sleutelbloem, 30—40 c.M. Primula's houden over 't algemeen van schaduw, op zonnige plaatsen duren ze slechts kort, wordt het blad spoedig geel. Uit zaad verkrijgt men talrijke kleuren. In April Mei vormen ze een buitengewoon fraai effect onder houtgewas. Bij de elatior staan de bloemen in schermen, bij de acaulis draagt ieder bloempje een eigen steeltje. Fraai, doch minder sterk, is de P. denticulata.

Algemeene bewondering vindt de P. japoniea 50 70 c.M. die meerdere schermen van bloemen boven elkaar ontwikkelt. Houdt van een humusrijken, zandigen grond, de fraaiste planten bekomt men als deze Primula zich zelf zaait. Hij is echter niet volkomen winterhard, moet dus eene warme standplaats hebben.

11. Pulmonaria officinalis, Asperifoliaceeën (Ruwbladigen), 35 - 40 c.M. Longkruid. Sierplant met wit gevlekte bladeren en blauw-violette bloempjes.

12. Saxifraga umbrosa, Saxifragaceeën (Steenbreekachtigen), Porceleinbloempje, Menistenzusjes. Zeer algemeen voorkomend plantje, met een zeer eigenaardig bladrozet van stevige, gezaagde blaadjes, waaruit in Mei Juni een losse pluim van witte, rood gestippelde bloempjes te voorschijn komt. Geheel soortgelijk is de iu den handel voorkomende S. Geum ovalifoliuni.

Op beschaduwde plaatsen groeit ook uitstekend de S. crassit'olia (dikbladerige Steenbreek). Deze plant brengt 20—30 c.M. lange, vleezige bladeren en rozeroode bloemtrossen voort. Er komen hybridevormen van vooronder de namen Bergenia, Megasea.

13. Sanguinaria canadensis, Papaveraceeën (Papaverachtigen), Bloedkruid. 15- 20 c.M. Interessant plantje met langgesteelde niervormige blaadjes, die rood geaderd zijn. Het brengt overigens in April, Mei doorschijnend witte bloempjes voort. Dit ge-