is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Een handleiding voor den liefhebber samen te stellen, waarin hij alles vinden kan, wat hein bij den aanleg en het onderhoud van zijn tuin van dienst kan zijn, ziedaar het doel, dat mij bij het schrijven van dit boek voor oogen heeft gestaan. Alles wat op het zoogenaamd kweekersbedrijf betrekking heeft, heb il zorgvuldig vermeden. Het ligt buiten het bestek van dit boel. De liefhebbet toch, die succes hebben wil, moet zijn plantsoen, zijn boomen en zijn heesters, zijn rozen en zvat dies meer zij, in het beste stadium van ontwikkeling zich aanschaffen. De kweeker is zijn voorloofer, zijn wegbereider. Alles zelf te willen aankweeken, hetzij door te stekken of te zaaien, te enten of te oculeeren, neemt niet alleen te veel tijd in beslag, maar leidt tevens te vaak tot groote teleurstelling. Men begeve zich niet dan bij hoogc uitzondering en dan nog slechts in gevallen van dringenae noodzakelijkheid op des kwtekei s teriein.

Hier en daar zullen in dit boek misschien nog kleine leemten zijn. Voor op- en aanmerkingen, die een eventueelen herdruk ten goede kunnen komen, houd ik mij daarom aanbevolen.

K. S1DERIUS.

Leiden, Juli 1905.