is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TUIN.

Algemeen gedeelte.

Doel. Wanneer men de advertentie-kolommen van het een of ander plaatselijk blad nagaat, dan vindt men er allicht een »huis met tuin in aangeboden zij het dan ook, dat de laatste bij een nadere kennismaking in den regel niet meevalt. Kn 7.00 onafscheidelijk zijn deze twee voor ons gevoel met elkaar verbonden, dat men werkelijk eenigszins verrast is, wanneer men den tuin« ziet ontbreken. Zij vormen te zamen één en een ondeelbaar geheel, al moet dan ook erkend worden, dat in verreweg de meeste gevallen de tuin de minste van de twee is.

In zeker opzicht is dat wel te verklaren; een woning is een noodzakelijke behoefte; een tuin is meer een luxe-bezitting. Toch is weinig zoozeer in staat, om op het huis het stempel van huiselijkheid "te drukken als juist een tuin en nergens beter dan daar vindt men na afloop der dagelijksche bezigheden de gelegenheid, om zich te ontspannen en onder den versterkenden invloed van de frissche buitenlucht de verloren krachten weer te herwinnen. Hetzij men zich met de huisgenooten rustig neerzet op een bank, thee drinkt in het prieel of wandelend van boom tot bloem hier iets schikt, daar wat ordent, altijd weer zal men ervaren, hoe na inspannenden arbeid de tuin de beste gelegenheid tot ontspanning is. En naast die ethische, heeft ze ook haar practische waarde. Wèl aangelegd en wèl onderhouden, levert ze het heele jaar door bloemenkoor de tafel, groenten voor den disch en vruchten voor het dessert.

Plaats. Waar er aldus een innige band bestaat tusschen den tuin ter ééner en het huis ter anderer zijde, daar kan het niet

1