is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weuscht men een paar, die naast een schoone bladontwikkeling no„ heerlijke vruchten geven, zonder daarom rechtstreeks tot de eigenlijke vruchtboomen te behooren, zoo kieze men den Walnoot

en den echten Kastanje.

Verkiest men er, die in het voorjaar of in den zomer zich met bloemen tooien, zoo neme men den dubbelen kers, de Wilde kastanje, de Catalpa en de Acacia. De Magnolia, de Tulpenboom en de Goudenregen worden zoo groot niet. Wil men er één, diezich in den herfst met sierlijke vriïchtjes tooit, dan kieze men den lijsterbes of den duindoorn, die in vruchtbare gronden tot een boom wordt. Er is dus keuze in overvloed. En daarbij komt nog. dat van de meeste boomen tal van variëteiten voorkomen, die afwijkingen vertoonen in hun groeiwijze, in den stand der takken of in vorm en kleur van hun blad. Men doet het best, hiervoor de catalogi der boomkweekers te raadplegen en beter nog: zelf te gaan kijken.

Boomen met bont en gekleurd blad. Bij het aanplanten van boomen met bont of gekleurd blad ga men met de noodige spaarzaamheid te werk. Een enkele maakt een schoon effect, maar wanneer er vele staan, mist men het natuurlijke er in en krijgt men een indruk, die meer eigenaardig is dan schoon. De bruine beuk, de bonte iep, de bruine hazelaar, de eschdoorn in zijn vele nuanceerincren. de bonte Negundo en de bruinbladige pruim. Prunus Ptssardi, zij geven keuze in overvloed. De Amerikaansche eik met zijn heerlijke herfsttinten mag almede niet vergeten worden. In kleinere tuinen treft men vooral de bonte Negundo — Acer Negundo fol. var. en de bruinbladige pruim niet zelden aan. Zij worden niet bijzonder groot en kunnen er dus in den regel wel

een plaatsje vinden.

Treurboomen. Treurboomen maken altijd een eigenaardig effect. In groote tuinen zijn ze wel op hun plaats, althans wanneer het groote, zware boomen zijn. Vooral de treurbeuk, zoowel de gewone als die met bruin blad, kan zich tot een majestueuzen boom ontwikkelen. Doch ook hier betrachte men de spaarzaamheid. Een enkele boom kan door het contrast, dat hij met zijn naaste om we ving vormt, een aangename verrassing geven, maar bij herhalfng voorkomende, wordt de groepeering te onnatuurlijk en kan dus geen bevrediging schenken.

Treurboomen met een hoogen stam en een rond gebouwde kroon, zooals de treuriep en de treuresch, worden niet zelden als