is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet het gras terug. De groep moet los en bevallig zijn. Hoog en laag, tint en kleur moet met elkander afwisselen Want daardoor alleen wordt bij voortduring de aandacht getrokken en de belangstelling geboeid.

Teneinde te voorkomen, dat de heesters op een pas aangelegd perk de eerste jaren te hol staan, verdient het aanbeveling, de groote tusschenruimten in den beginne met goedkooper materieel te bezetten, dat er, wat zijne hoogte betreft, wel is waar eenigszins bij passen moet. maar dat ter bekwamer tijd weer opgeruimd kan worden. Goedkoope heesters en vaste planten laten zich voor dit doel uitstekend gebruiken.

Bij de planting en de verplanting van heesters denke men er aan. dat hun afgestoken wortels op de plaatsen der wonden nog eens glad afgesneden moeten worden, terwijl hunne haarwortels zooveel mogelijk gespaard blijven. Verder zorge men er voor, dat ze volstrekt niet dieper komen te staan dan ze eertijds reeds stonden. Omdat de pas losgewerkte grond altijd iets nazakt, bestaat hiervoor wel eenig gevaar, tenzij men er voor zorge. in den aanvang daar reeds op te rekenen. Ook nu weer zij men niet spaarzaam met het aangieten. Te veel water kan men niet licht geven. Hoe dichter de grond om de wortels sluit, des te grooter is de kans op een voorspoedige wortelvorming. Daarbij mag het snoeien niet vergeten worden. Alle takken worden flink ingekort en al het fijne hout wordt verwijderd. Zoo mag men er op rekenen, dat men weer mooi-gevulde planten krijgen zal.

Bloemheesters. Het is onmogelijk alle bloemheesters in een kort bestek saam te vatten.

De Goudenregen, de Sering, de Sneeuwbal, de Tamarix, de Staphylea, de Pirus spectabilis, de Malus floribunda en de M astracania, en het Blaasboompje, Colutea arborescens, de Deutzia crenata fl. pl., de Gele en de Bloedroode Ribes, zijn van tamelijk grooten omvang en wedijveren met elkander in schoonheid.

Kleiner zijn: de Japansche kwee, de Hibiscus syriacus, de Calycanthus floridus, het Amandelboompje, Amygdalis sinensis Jl. pl., de Forsythia viridissima, de Boerenjasmijn, de Rubus odoratus, de Kerrya japonica, de Sneeuwbes, enkele Spiraeasoorten, de Weigelia's en ... de prachtig-blauwe Ceanothus: Gloire de Versailles.

Het Peperboompje blijft binnen nog bescheidener grenzen.