is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Powelli album met haar groote witte leliebloemen. De I'entstemon-hybriden moeten zelfs met een kluit uit den grond genomen en in een kouden bak nagenoeg vorstvrij overwinterd worden. Ook de knollen van de Dahlia's worden in den herfst opgenomen en gedurende het

Een bedje, voor vatse planter besteran.

Een bedje, voor verschillende vaste planten bestemd.

koude jaargetijde vorstvrij bewaard. Van het Pampasgras worden de bladeren zorgvuldig samengebonden. een mand of kist wordt er over heen geplaatst en deze wordt bij vorst in meerdere of min¬

dere mate toegedekt. Zoolang en zoodra er geen vorst is, moet alle dekking evenwel achterwege blijven en mag het luchten niet verzuimd worden. De Gunnera's, Tritoma's en Crinums kan men het best onder turfstrooisel overwinteren. Een bodemlooze bak of vier aaneensluitende planken worden er om heen gezet, de ruimte daarbinnen wordt ter dikte van ± 20 c.M. met droog turfstrooisel aangevuld en verder op de eene of andere wijze afgedekt, teneinde het inwateren te voorkomen. Want natte koude doet aan deze planten heel wat meer kwaad dan droge kou.

De vaste planten laten zich voor elk doel gebruiken. In kleine zoowel als in groote tuinen zijn ze op hun plaats, in de eerste vooral, wanneer ze als randbeplanting dienen. In de grootere komen ze voor of tusschen de heesters in den regel op hun schoonste uit. Ook bedden kunnen er van aangelegd worden, doch dan bepale men zich tot slechts een tweetal, hoogstens tot een drietal soorten van niet te aanzienlijke hoogte, die ook door hun blad nog een bevredigenden indruk geven. Op een terrein van grootere uitgestrektheid is men heel wat vrijer in zijne keuze en nevensgaand voorbeeld doet zien, hoe op deze wijze werkelijk iets schoons verkregen kan worden.