is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aestrektheid is of eenig ander afdoend motief het wettigt, mag het door een pad onderbroken worden. Tegen versnippering dient zorgvuldig gewaakt te worden. Kan het nu eenmaal niet anders, dan is altijd nog wel een gelegenheid te vinden, om er een pad door heen te leggen.

Een goed gazon moet louter gras bevatten. Toch maakt in de vroege lentereen sneeuwklokje, een crocus, een narcis er een goed figuur, en al moeten ze sneven, als de man met de zeis komt, een volgend voorjaar keeren ze toch weer terug. Ook een vaste plant of een heester — en ik denk hier in de eerste plaats aan de Tamarix hispida aestivalis — hier en daar geplant, maakt een goed effect, dat volkomen beantwoordt aan hetgeen men buiten in de vrije natuur nu en dan opmerken kan.

Voordat men tot den aanleg overgaat, mag men eerst wel eens ernstig overwegen of men een fijn gazon wit hebben of dat men zich met een eenvoudig groene grasvlakte tevreden stellen zal. hen goed gazon aan te leggen en te onderhouden kost tijd en geld. Het moet minstens elke veertien dagen geschoren, van tijd tot tijd gewied en in de zomermaanden herhaaldelijk gesproeid worden, terwijl een gewone grasvlakte het met heel wat minder zorgen stellen kan. Dat het zoo mooi niet is, moet men dan voor lief nemen.

Over den aanleg van een goed gazon een enkel woord.

Een mooi fijn gazon, dat tegen den winter bestand is en bovendien vele jaren goed blijft, kan men verkrijgen door het volgende grasmengset te nemen:

8 K.G. kamgras,

20 » beemdlangbloem,

40 » Engelsch raaigras, 10 » veldbeemdgras,

2 » reukgras,

Totaal 80 K.G., per H.A. berekend.

Voor een blijvend gazon op droge gronden kan men nemen:

3 K.G. Fioringras,

20 » hard zwenkgras,

10 » schapenzwenkgras,

7 » veldbeemdgras,

40 » Engelsch raaigras.

Totaal"80 K.G., per HA. berekend.