is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te hoog dreigen op te schieten en daardoor het effen en gevulde voorkomen zouden verstoren. In den herfst late men ze gerust bevriezen. omdat men ze toch niet overhouden kan.

De Althernanthera in haar groote verscheidenheid van schitterende kleuren, de Irisine met haar bonte of donkerrood gekleurde smalle blaadjes, de Achyranthes met haar iets helderder, de Coleus met haar bont geteekend, de Gticiphalcuvi lanatuui met haar witviltig blad. de Antennarta met haar kleine grijswitte rosetjes, die zelfs de vorst verdragen kunnen, de Lobelia met haar blauwe bloempjes, de Pyrethrum parthenifo/iuvi atireum met haar geel en de Jladame Salcroi, een geranium met schier zilverwit gebladerte, zij worden voor dit doel het meest gebruikt.

Teneinde reeds van den beginne af aan het perk een gevuld voorkomen te geven, kieze men flink ontwikkelde planten en zette ze vooral niet te ver van elkander.

Winterperken. Wanneer de vorst aan alle bloemenpracht een einde heeft gemaakt, is het de tijd, om winterperken aan te leggen. Veel keuze heeft men niet, wat de beplanting betreft. Meestal moet men zich met de Sierkool, door een rand van Pyrethrum parthenifolium aureum omgeven, tevreden stellen. De sierkool zaait men in de maand Juni, pot ze in September op en brengt ze in November op de perken. De Pyrethrum zaait men in het begin van September, verplant ze een keer en plant ze tegelijk met de sierkool op de bestemde plaats.

Ook van grove stukken kalk, fijn geslagen scherven van gebroken bloempotten of dakpannen, van baksteenen, sparappels, uitgebrande cokes en dergelijke kan men een winterperk aanleggen, dat vooral, wanneer er een kleurenmozaik van gemaakt is, op grooten afstand een bevredigenden indruk maakt. Van dichtbij bekeken valt het evenwel niet mee. Daarom is het beter in groote dan in kleine tuinen op zijn plaats. Waar de ruimte heel beperkt is, voldoet het zelfs volstrekt niet.

(Jazonplanten. Enkele planten zijn er, die zulk een ontwikkeling aannemen, dat ze öf op zich zelf staande öf in kleine groepen vereenigd een grootsch effect teweeg brengen. Daarom worden zij bij voorkeur in het gazon geplant. De Gunnera scabra, op het eerste gezicht een rabarber met reuzenblad, de Rabarber, waaronder vooral de Rheum palmatum een bijzondere plaats inneemt, het Bamboesgras, Bambusa nietaka, de verschillende Eiilaha s, het Pampasgras,