is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gangers moet kunnen trotseeren, doet men het beste, den aanleg er van een bekend tuinarchitect of een bekwaam kweeker op te dragen. Meestal gaat het de eigen krachten te boven.

De tuin rondom het huis. Waar een tuin twee of meer zijden van het huis begrenzen kan, zooals dat bij hoekhuizen dikwijls te zien is, daar zal deze door zijn vorm allicht een schilderachtig effect teweeg kunnen brengen. Ken paar schetsen van zulke tuinen, aangelegd volgens rechte lijnen, doen duidelijk het verschil zien met hetgeen men in dit opzicht dikwijls in zijne naaste omgeving opmerken kan. Al deze teekeningen werden ontleend aan het lezenswaardige boekje van W. S. Rogers, getiteld Villa-gardens.

Wellicht dat men er hier of daar gaarne iets in veranderd zag. Maar ze zijn immers ook niet gegeven, om slaafs gevolgd te worden. Ze willen alleen doen zien, dat het ook anders kan, dan men in den regel gewoon is, rondom zich heen waar te nemen.

Slecht verlichte tuinen. Het komt in stadstuinen somwijlen voor. schoon minder dan men veelal meent, dat er te weinig zonneschijn in binnentreden kan om de planten welig te doen groeien. Toch behoeft men zich daar niet geheel en al van bloemen te spenen. Integendeel. Het gazon zal er moeilijk mooi blijven. Varens en klimop daarentegen kunnen het zeer goed vervangen. Ook het Kruipend zenegroen, Ajuga reptans, vormt met de Maagdepalm, Vinca minor, en Arabis alpina een allervoortieffelijkste bodembedekking. Met eenjarige zaaibloemen zal men, althans wanneer zij er onmiddellijk ter plaatse gezaaid worden, al heel weinig succes hebben, maar wanneer men ze op een reservebed elders aankweekt en ze niet een flinke wortelkluit verplant, als ze hun volle ontwikkeling bereikt hebben en op het punt van bloeien staan, dan openen hunne bloemen er zich even goed en ze bloeien er zelfs laneer

O O

dan in het volle zonnelicht. Met de potplanten, waartoe in de eerste plaats de «geraniums* behooren, kan men evenzoo te werk gaan.

Ook de bolgewassen, zooals de tulpen en de hyacinthen, welke in hun bol de bloemknoppen reeds in aanleg bezitten, zullen er de bloemen tot volkomen ontwikkeling brengen. En wanneer de slechte verlichting alleen veroorzaakt wordt door hooge boomen, die in den zomer het zonlicht onderscheppen, maar het tenminste in de lente nog doorlaten, dan zullen de voorjaarsbloeiers, zooals de sneeuwklokjes, de scilla's, de boschanemonen enz. zich er normaal