is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behulp van een paar plankjes afgesloten en dienen enkele paaltjes weer tot steun. Kr wordt dus geen enkele spijker gebruikt. Dat heeft het voordeel, dat men den bak na het gebruik gemakkelijk uit elkander nemen en tot het volgende voorjaar binnenshuis bewaren kan. Een aarden walletje, gedurende het gebruik er rondom heen gelegd, geeft er de noodige stevigheid aan en belet aan de koude, om door de planken heen naar binnen te dringen.

De grond, die men er in gebruikt, moet goede teelgrond zijn, vruchtbaar en doorlatend. Veelal is het dus noodig, den aanwezigen door anderen te vervangen. Men geett er een helling aan, overeenkomende met die van het glas, dus met een verschil van 15 c.m. tusschen den voor- en den achterkant. Bij een sterker helling zou de verwarming wel grooter zijn, maar daar staat tegenover, dat de grond aan het ondereinde door het gieten allicht te nat en dientengevolge te koud voor den plantengroei zou worden.

Wanneer men wenscht te zaaien, mag de afstand tusschen den grond ïn het glas volstrekt niet meer dan 10 a 15 c.m. bedragen; anders trekken de jonge planten te veel naar het licht en groeien spillig op. En zelfs bij dien doelmatigen afstand dient men van dag tot dag nog hulp te bieden. Want als het zonnetje schijnt, dan kan het in die bakken meer dan warm worden. Door oordeelkundig te luchten moet men dus zorgen, de planten kort en gedrongen te houden.

De keuze der ramen is een punt van groot belang. Men neme ze uitsluitend van hout en vooral niet te groot en te zwaar De beste zijn de zoogenaamde éénruiters. Zij hebben een lengte van 150 bij een breedte van 85 c.m., zoodat ze gemakkelijk te hanteeren zijn.

Het witte glas verdient als broeiglas de meeste aanbeveling; het laat hel licht en de warmte beter dan het groengekleurde door. Evenwel: hierin schuilt de oorzaak, dat men bij het gebruik er van aan het luchten eenige meerdere aandacht schenken moet.

Zoodra men de ramen niet meer gebruikt, worden ze binnen gebracht. Als ze daarbij van tijd tot tijd geverfd worden, kan men het er jaren mee doen.

Hoewel er oogenschijnlijk veel voor te zeggen zou zijn, om een bak onmiddellijk tegen een Zuidmuur aan te plaatsen, zijn er toch ook verschillende nadeelen aan verbonden. Wel is het daar in de wintermaanden en in het voorjaar lekker warm, maar het wordt er in de zomermaanden veel te heet. Bovendien is eenige