is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groenten, die lang bewaard kunnen worden. Behalve in schuur of kelder kan dat ook buitenshuis geschieden. Men graaft daartoe een kuil ter breedte van 1.20 M. ter diepte van 30 cM. en van willekeurige lengte. Van den uitgegraven grond wordt er een walletje 0111 heen geleed. In zulk een kuil kunnen de verschillende koolsoorten.

de selderij enz. overwinterd worden: zij worden daartoe eerst van hun rotte bladeren ontdaan. Men legt er planken en wat strooisel over heen, om het regenwater te keeren. terwijl er later, als het begint te vriezen, wat dekking opgebracht wordt, om de koude er buiten te

nouaen. uoor ae Deiae uitEen bewaarplaats van groenten. einden, zoolang het niet

vriest, open te houden, wordt er voldoende voor versche lucht gezorgd. De groenten liggen hier koel, droog en frisch en blijven daardoor langer goed dan in den kelder, waar het veelal te warm en te vochtig is. Want de ventilatie-middelen laten daar dikwijls veel te wenschen over.

Warme bakken. De warme bakken vereischen zulk een zorgvuldige oppassing, dat het van een liefhebber niet te eischen is, dat hij zich daarmee bezig houden zal. Het inbrengen van blad en mest is nu juist geen werkje, dat men bij voorkeur zelf verrichten zal en laat men het aan een arbeider over. die er niet volkomen mee op de hoogte is, zoo kan men er in negen van de tien gevallen op rekenen, dat men in zijne verwachtingen teleurgesteld zal worden. Er blijft dus niets anders over. dan het aan een tuinman op te dragen en deze weet ook wel zonder handleiding, hoe hij handelen moet.

Gepachte tuinen. Wie in de stad woont en geen tuin heeft, groot genoeg om er de eigen groenten te kweeken, gevoelt dikwijls lust, om er niet te ver vandaan één te pachten. Daar kan hij dan zijn vrije uren genoeglijk besteden. Over hoe langer tijd zulk een pachtcontract loopt, des te meerder zekerheid heeft hij, dat hij profiteeren zal van de verbeteringen, welke hij aanbrengt. In den regel duurt het niet korter dan drie en niet langer dan