is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken. De planten groeien dan tegen elkander op en bleeken zoodoende zich zelf. De breedbladvolhart is een uitnemende soort.

Teneinde ook in den winter nog versche andijvie te kunnen eten. worden de planten, voordat de vorst invalt, bij droog weer opgestoken en met een flinke wortelkluit in een kouden bak dicht tegen elkander gezet. Men legt er de ramen over heen en tracht ze bij intredende koude zooveel mogelijk vorstvrij te houden. Zoodoende kan men er zelfs tot half Januari nog van profiteeren.

Artisjokken. De artisjokken geven in de vleezige omwindselbladen van hun bloemen een groente, welke zich in ons land nog niet ingeburgerd heeft. Men legt de zaden in Mei, in ondiepe putjes, telkens drie bij elkaar, op een onderlingen afstand van 40 c.m., dus drie rijen op een bedje ter breedte van 1.20 M. met 40 c.m. afstand in de rij.

Dat eerste jaar kan men er niet van oogsten, maar men zoekt er de mooiste planten met de minste stekels uit, om die te overwinteren. Daartoe worden de bladeren in den naherfst wat ingekort, de planten rondom met turfstrooisel aangehoogd en verder tegen den regen beschut. Na den winter wordt die bedekking weer weggenomen. De jonge scheutjes, die nu aan den voet verschijnen, worden in April op de bedden uitgeplant, 80 cM. van elkander, alzoo één rij op ieder bedje. Een vruchtbare grond en veel vloeimest zijn bepaald noodzakelijk

Door in Februari in een warmen bak te zaaien en in het begin een paar malen te verspenen kan men reeds het eerste jaar oogsten. Elk jaar verschijnen weer nieuwe plantjes aan den voet, die een volgenden oogst kunnen geven.

De groote groene van Laon is een bekende, goede soort. Asperge. De asperge houdt van een zandigen, vruchtbaren grond. Op de kleigronden kan men ze niet telen, tenzij er eerst een bed voor uitgegraven en met zand gevuld is. In de gewone vruchtwisseling kan ze niet opgenomen worden; daarom geeft men ze liefst een plaats in de nabijheid van andere overblijvende groentesoorten. In de maand Maart is het de beste tijd om zulke bedden aan te leggen. Over de lengte van elk bed, dat hier door

geen voor ter breedte van ' \ - / »—"—<*—\ ^ 30 cM. begrensd wordt,

'' schept men in het midden

Een aspergebed in aanleg. ter breedte van 40 cM. den