is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het oogsten beginnen. Men zal over het succes tevreden zijn! Nieuwe groente is er in dien tijd nog niet veel!

Erwten: Stam doppers. Wie geen erwtenrijs heeft of het tengevolge van plaatselijke toestanden niet dan moeilijk krijgen kan, die kan met succes nog stamdoppers telen. Men zaait drie rijen op een bedje ter breedte van 1.20 M.; in de rij legt men ze 20 c.m. van elkaar, telkens drie zaden bijeen. De Wonder van Amerika en de Overvloedsdopper zijn een paar heel goede soorten. Vooral de eerste is kort van stroo en spoedig voor het gebruik gereed. Men kan ze omstreeks half Maart beginnen te leggen en daarmee tot half April doorgaan, desnoods nog langer. In een kouden, vochtigen grond legt men ze 3 a 4, in een drogen grond 5 a 6 c.m. diep.

Erwten: Stampeulen. De stampeulen bieden dezelfde voordeelen als de stamdoppers aan. Ook zij hebben als steunsel geen rijs van noode. De cultuur ervan komt in alle opzichten met die van haar tweelingzuster overeen. In de soorten is al heel weinig keuze. De fijne statnpeul blijft betrekkelijk kort van stroo.

Erwten: Doperwten aan r ij s gekweekt. Wanneer de doperwten aan rijs geteeld worden, heeft men het voordeel, dat de planten bij nat weer minder te lijden hebben, dat de peulen zindelijker blijven en dat de opbrengst van eenzelfde oppervlakte veel aanzienlijker dan bij stamdoppers is. Op elk bedje teelt men slechts een enkele rij; de ruimte ter weerszijden kan dan voor de teelt van eene andere groente gebruikt worden. Ook kan men, om minder grondverlies te hebben, het idee van bedden laten vervallen; vooral waar men met den grond woekeren moet, verdient dat zelfs aanbeveling. Toch dient men, althans bij de hooge soorten, minstens 1 M. afstands tusschen de verschillende rijen te bewaren.

Zeer hooge soorten verdienen geen aanbeveling; zij vragen veel te veel plaats en werpen veel schaduw.

Al heel weinig ruimte nemen de erwten in beslag, als men ze op een smal rabatje langs den Noord-, Oost- en Westkant der kwartieren plant. Vooral wanneer ze langs den Noordkant staan, doen ze met hun schaduw aan de overige gewassen geen noemenswaardig nadeel.

Heeft men weinig rijs, dan steekt men dit in het midden van het bedje en legt de erwten ter weerszijden. Kan men er een ruimer