is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kuituur van aardbeien of de een of andere groente bestemd worden. Niet zelden gebeurt het, dat de vorm van zulke pyramiden bij ontvangst nog al wat te wenschen overlaat. I Iet aantal kweekerijen, dat goede pyramiden levert, is helaas niet groot. Vandaar dan ook, dat er in den regel heel wat aan op te knappen valt. Eerst kiest men de takken uit, die den ondersten krans zullen vormen. Het zijn er 4 of 5 in getal. Waar zij zich splitsen, daar wordt de

verkeerd geplaatste zijtak weggesneden. Het vruchthout wordt zooveel mogelijk gespaard. Deze onderste gesteltakken worden zoo lang mogelijk gelaten. De topeinden, die niet krachtig genoeg zijn. worden te-

ruggesneden, waarbij men er zorg voor draagt, dat het top-oog naar buiten wijst. Bovendien moeten alle takken van dezen krans van boven even hoog komen en daar dus een soort

van vlakliggenden cirkelomtrek vormen. Van den eenen tak zal dus allicht iets meer afgesneden moeten worden dan van den anderen. Mocht er een te steil omhoog staan of te veel achterover hangen, dan moet dat op de eene of andere manier verholpen worden.

Zoo is men dus met den ondersten krans klaar. Nu komt de tweede aan de beurt. Deze takken moeten minstens 30 c.M. van de andere staan. Het best is het, dat zij de tusschenruimten tusschen de vorige vullen. Dan benemen zij aan deze het minste

Een pyrumide in wording.