is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

licht. Men snoeit ze zoo kort, dat zij niet boven die van den ondersten krans uitsteken. Van boven liggen zij dus alle in een plat vlak. De derde krans wordt op dezelfde wijze als de tweede gevormd. Aldus gaat men van jaar tot jaar verder. De verlengenis van den stam wordt, zoo lang de vorming duurt, nooit langer gelaten dan tot de hoogte der gesteltakken. Als het mogelijk is, geven zijne zijtakken ieder jaar een nieuwe etage van drie a vier takken, doch dikwijls zal men dat moeten uitstellen, omdat de onderste gesteltakken niet genoeg doorgegroeid zijn.

Telkens zorge men er voor, dat de takken van de jongere étages de eerste jaren zooveel worden teruggesneden, dat ze niet boven die van de eerste en onderste uitsteken. Kerst na verloop van jareti, als de onderste takken hunne normale lengte bereikt hebben,

Kunstmiddelen.

Een spilvoim.

Een spilvorm met te veel hout.