is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogen doorschieten. Van deze krachtiger scheuten blijft in den loop van den zomer altijd maar één behouden. De andere worden weggesneden. Wat kort blijft en vruchtspies worden wil, dat laat men natuurlijk ongemoeid. De scheut daarboven wordt weer op vier

volwassen bladeren ingenepen en, mocht hij van boven weer doorschieten, weer tot op deze lengte teruggebracht. Zoo wacht men den volgenden winter af. Van het oogenblik, dat het blad gevallen is tot het volgende voorjaar toe, heeft men den tijd. om dit takje in te korten tot op het onderste, goed ontwikkelde oog. Het geeft weer een scheutje, dat doorgroeit en op vier bladen ingenepen Een vruchtspies, recht- wordt. Mochten er hier meer scheuten komen, streeks op den^gesteltak dan blijft er toch] maar één behouden. Al L"' de andere worden weggebroken. Boven een

vruchtspies moet dus altijd nog een scheutje voorkomen, dat tracht door te groeien, maar telkens daarin verhinderd wordt. Bij iedere voorjaarssnoeiing moet daarop gelet worden. Men noemt dit scheutje den saptrekker.

Soms gebeurt het, dat de vruchtspies rechtstreeks op den gesteltak staat. Hier komt natuurlijk geen saptrekker bij voor.

Snoeien in den herfst van het tweede jaar.