is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op hoogstam heel aardig. Ze zijn meestal bijzonder vruchtbaar en geven groote, lekkere vruchten. Omdat het stammetje de kroon niet genoegzaam dragen kan, dient het aan een stok gebonden te worden. Bij het snoeien van deze kroontjes dient men ook al weer te zorgen, dat ze van binnen luchtig blijven, terwijl het

J _ L l 1 11 . J J

uuuc noui van nja toi rija vervallen moet. Anders worden ze onvruchtbaar. Vooral op een rabat, in afwisseling met de struiken, maken ze een goed figuur. Ze zijn veredeld op Ribes aureum. De stammetjes zijn ongeveer i M. hoog.

Van de kruisbessen behooren: de ruige roode, de ruige gele, de Engelsche witte, de Win ham's Industry en de Golden Crown tot de meest gezochte soorten.

Van de aalbessen de roode, de witte en de Fay's Prolific.

Het is bij de aalbessen meer de vruchtbaarheid van den grond dan de soortenkeuze, die op de grootte der vruchten van invloed is.

De zwarte bessen worden evenals de andere soorten gekweekt en gesnoeid. De Lees

Prolific is een zeer goede, grootyruchtige soort. Zij brengt in de halfschaduw de grootste en lekkerste vruchten voort.

Framboos. De Hornet en de Superlatief zijn een paar zeer bekende frambozensoorten, die uitmunten door ruime opbrengst en groote vruchten. Volgens het algemeen gevoelen is de Hornet van deze twee nog de beste. Men plant ze jn den herfst op rijen, met een afstand van I M. tusschen de rijen en 20 cm. tusschen de planten in de rij. Bij de planting komen zij een weinig dieper te staan dan ze in de kweekerij reeds stonden, terwijl de lange loten tot op een voet hoogte worden ingekort. Zoo mist men het eerste jaar na de planting wel de opbrengst, maar men zal flinke jonge loten krijgen, die anders aan kracht nog al iets te wenschen over laten. Het tijdelijk verlies zal blijken, winst te zijn. De loten worden aangebonden aan een gegalvaniseerd ijzeren draad, op eene hoogte van 1.25 M. De palen, waar deze ijzerdraad langs loopt, staan hoogstens 2V2 M. van elkander. Desgewenscht kan

Een kroonboorapje.