is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogte van 2 a 3 M., waar bij de keuze van de staken wel op gerekend worden mag.

De Japansche wijnbes. Wie in het warmst van den zomer van verfrisschende vruchten houdt of een liefhebber is van heerlijke jam, die plante toch een rijtje van de Japansche wijnbes. Ze groeien op dezelfde wijze als de frambozen en worden ook op geheel overeenkomstige wijze geplant en behandeld. Een flinke bemesting mag er niet bij vergeten worden, De opbrengst van een enkele struik kan reeds bijzonder groot zijn.

*

* *

En hiermede acht ik aan het einde van mijn taak gekomen te zijn. Veel zou er nog gezegd kunnen worden, zoowel over het éen als over het ander, doch ik vertrouw, dat den liefhebber, die deze handleiding raadpleegt, en de wenken, die er in gegeven worden, opvolgt, de noodige kennis niet ontbreken zal. De ervaring en de handigheid, dat spreekt van zelf, moeten al doende komen.

Het lidmaatschap van een plaatselijke tuinbouwvereeniging of van een afd. van de Mij. v. Tuinb. en Plantk. en de lectuur van één of meer tuinbouwbladen zij hem verder bijzonder aanbevolen. Van de Nederlandsche tuinbouwbladen moeten in de eerste plaats het Nederlandsch Tuinbouwblad Sevipervirens, uitgegeven bij de firma Groenewegen en Co. te Amsterdam en Floralia, uitgegeven bij de firma Van Gorcum & Co. te Assen, genoemd worden, terwijl de Veldpost, uitgegeven te Amsterdam, Martelaarsgracht 18, en de Veldbode, uitgegeven bij de firma Leiter-Nypels te Maastricht, zich op tuin- en landbouwgebied beide bewegen. Ook in Natuurleven, uitgave van J. J. Hoff te Giethoorn, verschijnen geregeld bijdragen, die op den tuinbouw betrekking hebben. De respectievelijke uitgevers zullen ongetwijfeld gaarne bereid gevonden worden, om op aanvrage een paar exx van hun blad ter kennismaking toe te zenden.

Omtrent plantenziekten en beschadigingen heb ik slechts hoogst zelden iets medegedeeld Wie hiermee in zijn tuin te kampen mocht hebben, die wende zich tot het Phytopathologisch Laboratorium te Amsterdam, Roemer Visscherstraat n° 1, Directeur Prof. Dr. Ritzema Bos, bij voorkeur onder toezending van enkele der aangetaste deelen. Voor het verstrekken der adviezen wordt hoegenaamd niets in rekening gebracht.