is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardbeien en frambozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men liet lange stroo er wat afliarken en de korte niest onderpunten. Aangezien de planten zich naar boven werken, moeten ze ieder voorjaar met aarde wat worden aangehoogd, ze maken in deze aarde nieuwe wortels en groeien beter. Wie onderhoudt , . . . moet de bemesting niet vergeten;

4. Aardbnenstnndaardje. <Je aardbeiplant is uiterst dank-

baar voor eoede zore en bemes-

~~ ting en vergoedt ruimschoots de

aan haar besteede kosten en moeiten.

In sommige streken en meer peciaal voor de cultuur in 't groot, laat men de ledden dichtloopen, d. w. z. men neemt deranken, lus ook de jonge planten niet weg, zoodat het )ed binnen korten tijd met jonge planten is overgroeid; men plukt dan 't volgend jaar èn van de >ude èn van de jonge planten. Wij behoeven niet e zeggen, dat dit maar van korten duur is. Gevoonlijk worden die bedden dan ook al na één jaar >pgeruimd. In enkele gevallen en voor enkele treken, en wellicht voor enkele soorten kan deze landelwijze goed zijn, doch wij voor ons zien er iet voordeel niet van in.

Tot het onderhouden der bedden behoort ook de

zorg voor de vruchten. De grond kan bedekt worden met oude stroo- of rietmatten; de vruchten komen daarop te rusten en smetten of rotten niet zoo licht. Ook kan men voor dit doel standaardjes gebruiken (zie fig. 4), welke na den bloei om de planten worden heengezet; de vruchtstelen komen er op te rusten, zoodat de vruchten den grond niet raken. Deze standaardjes zijn te verkrijgen bij handelaren in tuinbouwartikelen, terwijl men ze eventueel ook zelf van dik ijzerdraad kan maken.

Duur der bedden. Men ziet vaak bedden met aardbeien, die acht tot twaalf jaar oud zijn; ze zien er dan treurig uit: vele planten zijn weggevallen, terwijl wat nog staat slechts weinige en kleine, verschrompelde vruchten geeft. Bedden moeten vooral niet te oud worden. Bij een goede verzorging mag men een bed hoogtens 5 a 6 jaar laten staan ; tot vijf jaar geven de pfanten nog een vrij goede opbrengst; de vruchten mogen de laatste jaren al wat kleiner worden, ze dragen toch nog voldoende; wat echter niet wegneemt, dat twee- en driejarige bedden de grootste opbrengst geven ; de vruchten zijn dan groot en de planten dragen dan het meest. Wil men dus flinke opbrengsten, dan ruimt men om de drie of vier jaren de bedden op; natuurlijk heeft men dan 't jaar te voren nieuwe aangelegd.

Het plukken. Aardbeien plukken is niet ieders werk; die plukt ze te onrijp, die weer te ruw, zoodat de rijpe vruchten kneuzen, die plukt er één en trapt er tegelijkertijd drie stuk, enz. Het plukken eischt handigheid en zorg. Liefst plukt men, vooral voor de verzending, in de vroege morgenuren als de dauw nauwelijks opgedroogd is. Voor eigen gebruik moeten de vruchten goed rijp geplukt worden. Dit is niet altijd even gemakkelijk te constateeren; vooral als men verschillende soorten heeft, die in kleur zeer uiteen loopen.

Een vrij zeker bewijs van rijpheid is, dat de vrucht gelijk van