is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardbeien en frambozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleur is, '1 zij donker of licht rood; een witte, witgroene of lichtere kant of punt man men er llicl aan vinden. Voordat men dus de vrucht afplukt, moet zij worden gedraaid om te kunnen zien of zij ook aan den onderkant wel rijp is; mocht dit niet het geval zijn, dau keert men haar om, zoodat nu ook de onderkant in de zon lijft; de vrucht wordt dan den volgenden keer geplukt. Heeft men de vruchten op standaardjes hangen, dan heeft men van dat onregelmatig rijpen natuurlijk minder last.

Voor den handel mag men de aardbei niet geheel tot rijpheid laten komen; ze wordt dan geplukt als ze nog tamelijk hard is. Voordat de vruchten hun gewone kleur van rijpheid hebben, dus als ze iets lichter zijn, worden ze geplukt, doch ook hier zal men moeten toezien, dat de vruchten geen witte of witgroene vlekken of punten hebben, want die deelen rijpen natuurlijk niet en geven de geheele vrucht iets onsmakelijks en zuurs. Wie een aardbeienplukker van beroep wil zijn, moet over goede, stevige nagels aan den duim beschikken, om er de steeltjes mede af te snijden. Orootvruchtige aardbeien moeten met een steeltje worden geplukt. De dik opgezwollen bloemas (top van deu bloemsteel) is omzet met het vruchtvleesch en zal in de meeste gevallen vrij groot zijn. Wordt deze uit het vleescli getrokken, dan ontstaat daar een vrij groote holte, zoodat hel vleescli heel gemakkelijk kan worden platgedrukt, waardoor liet stuk breekt. Kleinvruchtige soorten, o.a. niaandbloeiers, plukt men van de steeltjes af, deze laatste laten geen holte achter, zoodat de kleine vruchten zonder steeltjes toch niet kunnen worden platgedrukt. Orootvruchtige voor eigen gebruik mag men ook wel zonder steeltjes plukken, als het dan maar voorzichtig geschied, zoodat niet reeds tijdens liet plukken het vleescli platgedrukt wordt. I angen tijd plukte men in potjes, later zijn de mandjes en korfjes in gebruik gekomen, ten slotte bleken kleine, platte, dus ondiepe kistjes 't meest geschikt. Het is zeer wenschelijk, terstond bij het plukken de vrucht te leggen in de kistjes, waarin

ze verzonden of getransporteerd zullen worden (zie tig. 5 en (i).

* *

*

Verpakking en verzending. Voordat de cultuur in de boomkweekerijen te Boskoop de thans aangebrachte wijzigingen hadden ondergaan; en 5. Aardbeienhistjes. men in bijna alle

KweeKerijen nog uai van vruchbtoomen aantrof, die een uitmuntende gelegenheid boden voorde tusschenteelt van

aardbeien, werd deze vrucht daar in grootte hoeveelheden gekweekt en naar Engeland verzonden. Tal van schuiten, met potjes aardbeien beladen, werden naar Rotterdam gezonden.

De verzenduig liad

plaats in vrij smalle, diepe potjes, waarvan een zeker aantal in een platten bak werden gezet. Bijna uitsluitend werden Jucunda's