is toegevoegd aan uw favorieten.

Cyrano de Bergerac

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE I5KDHI.JE.

Een tooiioelvoorstellinjf in liet ..Hotel de Bourgogne" te Parijs in 1640.

Do zaal is ecu langwerpig vierkant, dat men in de schuinte ziet, zóódat een zijde de achtergrond is, die rechts van voren begint.

liet gordijn waarmede het tooneel is afgesloten bestaat uit over elkaar hangende tapijten.

Aan de tegenovergestelde zijde zijn twee galerijen boven elkaar. De bovenste is verdeeld in loges.

Op den achtergrond groote toegangsdeur waarop, evenals op nog andere plaatsen, aanplakbilletten de voorstelling aankondigende van ,,La Clorisse".

liet langzaam binnenkomend publiek is zeer gemengd: lieeren, boeren, lakeien, pages, zakkenrollers, de portier enz. enz.; de markiezen Guigy, Brissaille, de buffetjuffrouw, violisten enz.

Er wordt gevochten, gespeeld, gekust en gedronken; zakkenrollers trachten hun slag te slaan, onder welke drukte en beweging de markiezen Cuigy en Brissaille rondloopen, totdat de liclitopsteker komt en zijn werk begint.

Sommigen hebben op de galerijen plaats genomen. Lignière komt gearmd met Christiaan de Neuvillette op. dra gevolgd door Ragueneau en Le 13ret, wien de Neuvillette wordt voorgesteld. De zaal vult zich al meer en meer, evenals ook de loges, van waar de dames groeten wisselen met hare bekenden in het parterre. Lignière en Chris tiaa.11 zijn gekomen met het doel een jonge dame te ontmoeten, wier loge echter ledig blijft.

Ragueneau, de koekebakker, vraagt Lignière of mijnheer Cyrano er al is. Lignière stelt hem aan Christiaan voor, als: de koekebakker der acteurs en der poëten. Ragueneau is dol op verzen, dol op liet tooneel en koestert dus een diepe achting voor de beoefenaren