is toegevoegd aan uw favorieten.

Cyrano de Bergerac

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lief allerlei bescherming te vragen; zij laat Cyrano zelfs belooveu dat Cliristiaan nooit zal duelleeren.

Als Roxane weg is. blijft Cyrano liaar in gedachten nazien. Korte panze. De vrienden komen terug en kapitein C'arl)on de C'astel-Jaloux noodigt Cyrano, den held van de Nesle-poort uit, in liet tegenoverliggend koffijlmis te komen drinken.

Als hij weigert steken de kadetten de straat over en begroeten hun dapperen makker hartelijk. Le Bret bericht, dat een groote menigte op weg is, om hem te vieren en toetejuichen, hetgeen een oogenblik later op de ondubbelzinnigste manier geschiedt. Bekenden en onbekenden overladen Cyrano met den warms ten lof. Men wil hem overal voorstellen, hem beschrijven in de krant, doch ook in dit geval weet hij ieder op zijn nummer te zetten.

Be Guiclie in gezelschap van officieren, Cuigy, Brissaille komen nu ook deelnemen aan de algenieene begroeting. De Guiclie zinspeelt op Cyrano's verblijf bij de niet gunstig bekend staande gaskonjers, wat kapitein Carbon de Castel-Jaloux aanleiding geeft Cyrano te vragen de compagnie den edelman voor te stellen, waaraan gevolg wordt gegeven. De Guiclie wijst er op, dat in dezen tijd een dichter een weelde is, welke vele groote heeren er op na houden; hij stelt Cyrano voor. in zijn dienst over te gaan, en belooft diens voorspraak te wezen bij den kardinaal de Riclielieu. Hoe goed gemeend, de Guiche kwetst Cyrano's jjdellieid door zijn opmerkingen; het onderhoud wordt gestoord door de komst van een kadet, met een degen vol hoeden en pruiken, afkomstig van de helden die zij dien morgen te pakken hadden. De Guiche zegt, dat hij hen daar besteld had. om een dronken rijmelaar eens duchtig mores te leeren. Cyrano laat hoeden en pruiken voor de Guiche's voeten neerglijden, opdat deze die aan zijn vrienden kunne teruggeven. Cyrano, nog steeds onder den invloed van Roxane's mededeeling, is zeer geprikkeld, doch bedwingt zich, al hebben de aanwezigen