is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven van Justus van Maurik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wiens naam bekend en beroemd is, overal waar de Hollandsehe taal wordt gesproken! Hij wordt zelfs genoemd: „De Hollandsehe Dickens."

Als publicist en politicus (!) is de heer Van Maurik eigenaar en uitgever van het weekblad „De Amsterdammer", een blad gewijd aan de verdediging der radicale en liberale denkbeelden; doch geheel vreemd aan de sociale beginselen.

Hij is de algemeen erkende leider der liberale partij (!!!!), en zoowel daardoor als door zijne groote populariteit als novellist en conferencier heeft hij den grootsten invloed op de middelen volksklassen (!)

Reeds meermalen, en nog zeer onlangs, is zijn groote invloed heilzaam geweest tot het treffen van vergelijken, bij groote, werkstakingen en landelijke oneenigheden."

En zoo fantaiseerde „The Singapore Free Press" verder.

Hen hartelijk woord gaf het Batavia's Nieuwsblad van 28 October Justus van Maurik bij zijn terugreis meê: „Door oude en nieuwe relaties uitgeleide gedaan, vertrok hedenmorgen 28 October 1894 Justus van Maurik naar Padang: over veertien dagen gaat hij van daar per Prinses Amalia terug naar Europa.

„De heer Van Maurik heeft, wij constateeren het met genoegen een aangenamen indruk van Java meegenomen. Een gulle en hartelijke ontvangst is hem hier allerwege ten deel gevallen.

Ik hoop niet, dat het in Nederland tot verkeerde gevolgtrekkingen zal leiden. De heer Van Maurik is eenmaal van zeer rieel talent; zijne geschriften waren ook hier reeds lang populair; daarbij is hij persoonlijk als meest alle mannen van talent eenvoudig van aard en zonder pretenties. Als zulke menschen en hun aantal is gering, hier in Indië als het

5