is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven van Justus van Maurik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet zenuwachtig worden, want uw jongen, uw Es. komt als een jongmensch terug.

Met vriendelijken groet steeds de Uwe.

Hoogachtend:

Justus van Maurik.

Vam Maurik vernam, kort na zijn komst te Wiesbaden, dat zijn Vriendje Es met het stoomschip: „Stella" vertrokken was.

Reeds den 27sten Juli schreef hij aan Moeder E een

prentbriefkaart.

IV. Moeder E.... !

Ge hebt een prijsje verdient, dat ge uw jongen liet gaan — die zijn eigen ik overwint, is sterker dan die een stad inneemt. (Spreuken v. Salomo). Hartelijk groet.

Justus van Maurik.

en op denzelfden dag aan Vader E....

W. H. en Vriend!

Uw brief deed me veel genoegen — ik heb toch satisfactie er van, dat ik U en Uw Ega zoo aanspoorde om Es maar te laten gaan. Ge zult van dien jongen pleizier beleven, want er zit een goed „fond" in. Ik ben wel wat beter, maar nog bont en blauw aan den linkerkant en dan die tintelendehanden, Akelig! Anders gezond. Goddank. Vele groeten van,

Justus van Maurik.

Kritiek heeft niet het vriendelijk oog gehad van Justus van Maurik Jr.

Wat hem pleizier, wat hem leed had gedaan, beschreef hij om anderen pleizier te doen, om anderen het leed te doen kennen en medegevoel op te wekken.

Schrijvende, kwam en bleef hij in den toestand van de persoon, van het geval, en liet zich gaan, schreef wat het hart gevoelde en wat het hart ingaf, sprak zijne personen en sprak zijne lezers