is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Van de stichting en wat daaraan voorafging.

Geroepen om een overzicht te geven van een belangrijk deel der Diaconale arbeid van de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam, en wel de verpleging harer weezen, is liet ons een behoefte om het uit te spreken, dat wij het als eene eer en een voorrecht beschouwen, dit werk te mogen verrichten.

Uit deze bijdrage tot de geschiedenis van kerkelijke armenzorg zal voor de zooveelste maal blijken, dat de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam, in den loop der tijden mocht ervaren, hoe haar arbeid telkens rijkelijk gezegend werd. —

Maar indien daarbij zal uitkomen, hoeveel goeds er tot stand kwam. dan komt daarvoor alleen de lof toe aan Hem. die nietige schepselen verwaardigde, om iets goeds te verrichten.

Zij, die ons in dit werk voorgingen en wij, die hun voetspoor volgden, zullen eerbiedig uitroepen:

Soli Deo Gloria.»

Nederig willen wij het den Apostel Paulus nazeggen : (i Cor. 2 vs 7): «Zoo is dan noch hij die plant iets, noch hij die natmaakt, maar God die den wasdom geeft. -