is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15dc viel op Dinsdag, werden alle min of meer feestelijk doorgebracht. Het Huis was smaakvol versierd, en tegen toegangsprijzen van f 1.—, 50, 25 en 5 ct. ter bezichtiging opengesteld, waarvan door 12878 bezoekers op zes dagen gebruik werd gemaakt.

Aan entréegelden kwam f 1466.20 in.

Binnenvader en Suppoosten en Suppoostinnen hadden zich bijzonder geweerd en de veelheid van gedichten, bij die gelegenheid uitgesproken, doet ons aarzelen uit die verzameling iets te citeeren.

Had men in den kring van het Bestuur het denkbeeld geopperd om een gedenksteen aan te brengen, in het gebouw, men had dit denkbeeld laten varen. Blijkbaar was men echter diep getroffen, toen op den feestdag een steen werd onthuld, door het personeel der stichting aan het Bestuur geschonken, waarop het feit van het twee honderdjarig bestaan, benevens de namen van Bestuurders en Bestuurderessen vermeld stonden.

Deze steen is nog aanwezig in het verbouwde of liever, nieuw gebouwde huis aan den Amstel.

Eene verloting van voorwerpen, door de weezen vervaardigd en waarvoor door H. M. Koningin SOPHIA twee kostbare vazen geschonken waren, bracht eenig geld op en voorts was de opbrengst van de gedenkpenningen van goud, zilver en brons, die met belangrijke winst verkocht werden, niet onaanzienlijk, zoodat de feestviering, waarvan de onkosten eenige duizenden guldens beliepen, door die buitengewone ontvangsten gedekt kon worden.

De kinderen ontvingen elk een gedenkpenning van compositie.