is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet bewerende, u alles aan te wijzen wat het panorama der geschiedenis van onze Diaconie-Weeshuizen te aanschouwen geeft.

Wij bevinden ons nog altijd in het eerbiedwaardige huis aan de Zwanenburgerstraat. In het jubeljaar 1857 werd nog niet gedacht aan eene nieuwe woning voor onze weezen. 't Was er blijkbaar nog zoo gezellig, zoo echt huiselijk. Bovendien het was een stuk geschiedenis: immers het eerste liefdadigheidsgesticht van de Hervormde Gemeente.

Zeide Ds. HASEBROEK niet in zijnen feestgroet aan den feestdisch op het tweede eeuwfeest:

En nu, gij grijs! twee eeuwen oud, Die andermaal reeds eeuwfeest houdt,

Maar altijd jong door 't vuur van Boven,

Dat in uw ruimen boezem blaakt',

En u een groenen grijsaard maakt,

Moog' nimmermeer dit vuur verdooven!

Vier't derde en vierde en vijfde feest,

Gelijk dit tweede, blij van geest!

Blijf leven ook als wij haast sterven.

Blijf leven, zoo lang gij een kind Van ouderen verstoken vindt,

Dat zonder u het al zou derven.

Blijf levtn tot de laatste wees U als zijn laatste toevlugt prees,

En Jezus komt om alle lijden,

Ook 't leed van armoê, rouw en dood, Van ouder- en van kindernood Te wisslen met een groot verblijden!