is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug, alle stelsels van weezenverpleging onder dc oogen werden gezien.

Wij houden ons overtuigd: werden we nu vooi dezelfde aanbieding geplaatst: het paviljoen-stelsel in het Gooi, dat we dan voor het grootste deel ten minste, zouden uitroepen: «dat is 't, wat wij noodie hebben!»

Er zal na 1876 nog heel wat gesproken zijn in Commissie-vergaderingen, want wie zou iets anders van commissie-vergaderingen durven verwachten? — maar uit de notulen blijkt, dat er een tijd van rustig voortwerken in ééne richting bleef. We lezen, dat in de vergadering van 19 Juni 1879: «door Br. J. Ph. Meijnink wordt medegedeeld: dat hedenavond (19 Juni 1879 nl.) door de weezen:

johannes öerardus koot,

Johan Marinus Leemans,

Maria Griemelijkhuijzen en Maria Johanna Wiedemeijer,

de eerste steen is gelegd van het nieuw te bouwen Weeshuis in de Tesselschadestraat, in tegenwoordigheid van den Praeses en Scriba van de commissie voor den bouw van een nieuw Weeshuis, j. Ph. Meijnink en Mr. a. Pet, de Praeses en Scriba van de commissie ter vertegenwoordiging van den kerkeraad bij de commissie tot stichting van een nieuw Weeshuis Ds. B. j. Adriani en Dr. G. j. vos Azn., en de Praeses en Scriba van de Eerw. groote vergadering van Diakenen j. W. holzmann en j. M. hessel.

Van dit feit zijn twee oorkonden gemaakt, welke door genoemde personen voorzien zijn van hunne handteekeningen en waarvan een exemplaar, gesloten