is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortbewoog. — Het woord werd gevoerd door: Ds. adriani, Voorzitter der «Commissie ter vertegenwoordiging des Kerkeraads bij de Stichtingscommissie», den Eerw. Heer w. H. van schaick, tijdelijk voorzitter van de Diaconale Vergadering, en Dr. O. J. vos Azn., terwijl door Br. J. J. orevers, het Weeshuis namens het Bestuur aanvaard werd. —

Al 't gesprokene werd afgewisseld door het gezang der kinderen. De liederen waren gemaakt door Ds. J. P. HASEBROEK. Wij kunnen ons voorstellen, dat het indruk maakte, toen na de rede van den Heer Meijnink gezongen werd:

Heft aan! rijz' nu ons hoogtijdslied!

't Nieuw Weeshuis is verrezen.

Voor 't Nieuwe Huis een nieuw gezang!

Een stem van vreugd, een stem van dank Uit mond en hart der weezen!

Zooals eens Sions tempeltent Week voor Moria's tempel,

Vervangt hier 'toude een Schooner Huis.

Wij groeten, onder 't feestgedruisch,

Met blij gejuich zijn drempel.

Ja, rijs, ons feestlied, rijs omhoog!

Geef roem en prijs den Heere!

De bouwliên brachten kalk en steen;

Maar Opperbouwheer is slechts Eén:

Dien Bouwheer, Gode, de eere!

De geheele dag werd door de Weezen op feestelijke wijze doorgebracht. Wie van den inwijdingsdag meer wil weten, verzuime niet te lezen: het gedenk-