is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het huisgezin kon worden voltooid, verlaten zij de Stichting, te beginnen met het 16llc jaar.

Al spoedig zou blijken, hoe er te veel gerekend was op een groot getal gezinnen, dat zich beschikbaar wilde stellen om kinderen op te nemen.

O, er kwamen zich vele aanbieden, maar het Bestuur achtte zich niet verantwoord, indien het niet, voorzooverre dit te beoordeelen was, de zekerheid had en van die meening is het 110 ! dat het de Weezen, aan zijne zorgen toevertrouwd, met vrijmoedigheid een gezin ter verpleging kon afstaan.

Het Bestuur had toch voor een 50 jongens, die nog in de stichting aan den Anistel waren, gezinnen te zoeken.

Van de meeste gezinnen, waarin van 1 Mei tot einde Juli 1904 verpleegden werden geplaatst, konden we geuigen: «'t Zijn ter goeder naam bekend staande . Later bleek maar al te duidelijk, dat ter goeder naam bekend te staan, niet altijd gelijkluidend is met positief Christelijk.

We zouden zoo gaarne hebben gezien en nog zien, dat uit den breeden kring van echt Christelijke ambachtslieden, voor de verzorging van jongens aanvragen kwamen. Die gezinnen hebben wij noodig.

Gewoonlijk echter en dit zal wel een der voornaamste oorzaken zijn, niet altijd heeft men in bedoelde kringen voldoende woningruimte.

Dit kunnen we wel zeggen, dat het voor de meisjes een verbetering genoemd mag worden, nu zij een jaar of drie vroeger in diensten gaan; ofschoon het voor de Stichting vanzelf financieel onvoordeeliger is.

Waar vroeger om beurten de meisjes vele werk-