is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is het voor sommige elementen onder de jongensnoodzakelijk. dat zij «ene afzonderlijke opvoeding genieten, dan wordt met de noodige omzichtigheid, van verpleging in gezinnen op het platte land gebruik gemaakt. Vele jongens geven soms zelf den wensch te kennen, «buiten» hunne opleiding te moger; ont, vangen. Voor goede vakopleiding wordt zooveel mogelijk gezorgd en gelegenheid gegeven, om cursussen die op hun vak betrekking hebben, te volgen.

Die verpleging buiten de stichting echter, baart niet weinig zorg en hoofdbreken. De commissie uit het Bestuur, speciaal daarmede belast, doet heel wat ervaringen op, verblijdende doch ook onaangename.

Zij wordt telkens en telkens in de meening versterkt, dat, zal verpleging in gezinnen aan de verwachtingen beantwoorden, zij dan aan eene tactvolle controle onderworpen moet zijn.

^Uitbesteding» mag het dan ook nooit worden. Dit geschiedde in de laatste 40 jaren met afwisselend succes, om eindelijk op teleurstelling uit te loopen. Vandaar het verzet in 1903. *) Gezinsverpleging volgens de opvattingen van het tegenwoordige Bestuur en naar de bedoeling van de Kerkeraadscommissie, die haar voorstelde als aanvulling van de gestkhtsverpleging, is uitmuntend, maar kost tijd, véél geld en baart moeite in niet geringe mate.

Als echter van sommige jongens gezegd kan worden, dat zij door eene oordeelkundige plaatsing buiten en in een gezin, naar menschelijke berekening terecht zijn gekomen, dan danken wij het weder de goedertieren-

*) Zie aanteekeningen 12.

m*