is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het laatste bezoek van H. M. Koningin Wilhelmina vergezeld van H. M. de Koningin-Moeder en Z. K. h! den Prins der Nederlanden, d.d. 5 Mei 1906 ligt nog versch in het geheugen.

Voor de gift toen door H. M. geschonken, maakten alle kinderen in den zomer een uitstapje.

De grooten een boottocht langs de Vecht, de kleinen per tram naar Zandvoort.

Het Huis van Oranje wordt dan ook en kan het anders? in onze Stichting hoog vereerd. Een protestantsch Weeshuis, waarin de harten niet kloppen voor Oranje is immers ondenkbaar?

Terecht mocht bij het laatste bezoek van H.H. M.M., toen de kinderen zoo aandoenlijk plechtig de Koningin' toegezongen hadden:

De Heer zal U steeds gadeslaan!» wat blijkens Hare verklaring aan den Voorzitter, op H. M. zulk eenen diepen indruk had gemaakt, door hem, den Voorzitter n.l. getuigd worden, «dat deze dag., 5 Mei 1906, «een bladzijde zijn zal in het boek der gedachtenis dezer Stichting, duurzaam gemerkt met een schitterende ster, die Oranjegloed weerkaatst»

Ja, dat boek der gedachtenis van de Weezenver-

g aer uiaconie der Ned.Herv.Gem. te Amsterdam,

neen menige bladzijde aan te wijzen, die wat schoons heeft te verhalen, doch boven schier elk hoofdstuk kan geplaatst worden:

«Van de goedertierenheden des Heer en».

Zeer zeker zal de bladzijde, waarop het jaartal 1907 en de datum 15 December prijkt, weder door het na-