is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouderlooze kinderen der gemeente, waar zij worden opgevoed bij hel licht van Gods Woord.

Twee en een halve eeuw beliefde het God Zijnen zegen te schenken aan de Weezenverpleging vanwege de Diaconie.

Het Weeshuis was de eerste stichting vanwege de gereformeerde religie te Amsterdam, 't Kan dus niet anders, of op dien gedenkwaardigen dag, zal de grond; toon zijn van het lied des lofs en der eere dat uit de gemeente te Hemel stijgt:

Looft den Heer, want Hij is goed, want Zijne goedertierenheid is in eeuwigheid.

En onze Weezen mogen instemmen met het lied van Ds. J. P. HASEBROEK dat voor 25 jaar bij de inwijding van het nieuwe Huis, door de toenmalige verpleegden werd aangeheven,

Heil aan 'tgesticht! Aan zijn Siichteren dank!

Wien voor 't geschenk roemt der Weezen gezang? Wie gaf de bouwstof, de steenen en 'thout,

Waaruit zoo sierlijk ons Huis werd gebouwd? Wie geeft daarbinnen op nieuw ons onthaal? Wie spreidt ons 't leger? Wie schaft ons het maal? Wie, uit een bronwel van Boven gevoed,

Sehenkt ons hier laafnis voor 't dorstend gemoed?

Liefde, gij doet het! gij, die uit Gods hart Zeegnend in 't menschenhart uitgestort werd!

Heil u, Gemeente, naar Christus genoemd,

Hem, wien de Wees in Uw liefdewerk roemt! Gun, dat zijn danktraan Uw handen bedauw',

Zooals hij de ouderhand zegenen zou,

Zoo niet Gods wijsheid haar 't kind had ontroofd.. . Gij werdt hem oudren.... Gods trouw zij geloofd!