is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder beschoten pannendak, voorzien van een hijschgelegenheid, en een trap tot toegang van de daken, goten en platten.

Een binnenplaats van ruim 8 bij 11 meter, (waaronder een regenbak van 60.000 liter inhoud, 4000 emmers) strekt tot licht en lucht, terwijl de verbinding der verdiepingen, plaats vindt door twee breede hoofdtrappen met bordessen, alle rechtstreeks verlicht, met toegang tot de kamers van het personeel en de bovengenoemde corridors.

Privaten en bergplaatsen zijn op verschillende plaatsen aangebracht, gemakkelijk toegankelijk en te allen tijde te controleeren.

De tweede hoofdafdeeling strekt zich uit aan de zuidzijde langs het Zandpad en het Vondelpark; zij is bestemd voor de meisjes. De toegang is aan de Stadhouderskade. Men vindt daar gelijkvloers de kamer voor de portierster en een spreekvertrek, voorts de broodkamer, de bewaarplaats voor melk, het schoenenmagazijn, de badkamers, de keuken en het waschhuis, de strijkkamer, de linnenkamer, alsmede de woonvertrekken voor de juffrouwen. In het midden is de huiskerk met omgaande tribune, die in gemeenschap kan gebracht worden met de eetzaal. Op de eerste verdieping zijn de kamers voor de Dames Bestuurderessen alsmede de dagverblijfzalen en de zoogen. linnen- en wollen naaiwinkels. Aan de westzijde vindt inen het magazijn van gemaakte lijfskleederen, woonkamers voor onderwijzeressen en een hijschkoker tot het transporteeren der goederen door alle verdiepingen tot op den zolder.