is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de Jongens Wooninge:

Aenschouwers van 't Gebouw, dat tot behoef der Weesen,

Voor d' otiderloose Soons, uit d' Amstel is geresen,

lek voed' in desen schoot dees Jenght tothaerbehoudt:

Dees stadt gaf mijn de Grondt daerop ick ben gebouwt.

Volgen de namen van de andere 18 Raden.

en verder:

Siet hier een vast Gebouw, der Reformeerde Weesen,

Wiens Soonen ick besluijt mijn Vaders sullen wesen, Der Ledematen hulp mijn troost en toevlucht zij,

Naest Godt, en Christi kerck, de gantsch Diaconij.

(2) De namen van de twaalf Diaconessen waren:

Anna van Welij,

Anna Dircks,

Maria Valckenier,

Marritje Huibrecht,

Marritje Pieterse Vlee

Maria van Teijlinoen,

Grietje Coenraats van Coiriens,

Marritje Huijberts Wed. W. van der Ley,

Marritje Pieters, huisvrouw van Poppen,

Trijntje Jacobs Blaauwhelm,

Abioail van Ceulen, Wed. Gribert,

Dorothea Backeliers, Wed. van den Booaart.

(3) Bij invoering van het reglement in 1658 *) waren Diaconessen:

Janneken van Royen, Wed. Jan Reijniers;

Cathf.rina Juliaans, Wed. Hendrik Kemp,

Sara Vorstens, Wed. Balthasar Jucot,

Marritje Jacobs, Wed. Marten Jansz. Brant,

Cornelia Hoppesack, Wed. Daniël Vorstens,

Josina Backers, huisvrouw van Jan Elison,

*) Op Pag. 9 staat 12 Juni 1653, moet zijn: 12 Juli 1658.

J 1